Skip to main content
 
 
 
 

聯絡我們 / 查詢 / 建議

 
 

土木工程拓展署
土力工程處 
 

斜坡安全熱線 :

 
  * 由1823 接聽  
 

電郵聯絡我們 :


hkss@cedd.gov.hk
 
 

地址 :

 
  香港九龍公主道一零一號,
土木工程拓展署大樓
 
 

選乘巴士或小巴前往我們的辦公室 :

 
  九巴 : 7B, 8, 17, 18, 41, 45, 109 /
城巴|新巴 : E21A, 109 /
九龍綠色專線小巴 : 8
 
香港九龍公主道一零一號,土木工程拓展署大樓
土木工程拓展署大樓